top of page
Change balance logo

Mental trening er et viktig verktøy for å mestre stress. Jo mer man øver, jo bedre blir man. Derfor er det viktig å tilrettelegge for å øve på jobb. Stress er et av de vanligste helseproblemene på norske og europeiske arbeidsplasser og kan være et stort hinder for et godt og produktivt arbeidsmiljø. En av tre nordmenn sier de opplever hverdagen som stressende og belastende. Derfor er det viktig å skape gode løsninger for å mestre stress på arbeidsplassen. Det er bra for tilstedeværelsen, for arbeidet vi skal gjøre og det har positiv virkning på helsen vår.

Mental trening handler om teknikker for å bli sterkere mentalt og få et bedre tankesett som påvirker hvordan vi reagerer og handler. Mental trening er nyttig for alle. Det brukes både av toppidrettsutøvere og yrkesaktive for å prestere bedre. 

                           

Ved å øve på avspenningsteknikker eller mentalt forberede oss på oppgaver og situasjoner, kan vi bygge mestringsfølelse som gjør at vi står mer robuste i nye utfordringer. Fokus og spenningsregulering er avgjørende ferdigheter for å kunne ha det bra i en hektisk jobbhverdag og i livet ellers. Mental balanse er en forutsetning for et godt liv.

Mindfulness
Coaching

MINDFULNESS PÅ

ARBEIDSPLASSEN

Mindfulness er en enkel og kraftfull praksis for å trene oppmerksomheten. Den er enkel fordi den handler om å være bevisst i øyeblikket her og nå (følelser, tanker og emosjoner). Samtidig er den kraftfull fordi den bryter med vaner vi har med å forsvinne inn i tanker om fortiden eller fremtiden, som kan skape unødvendig mye stress. Å praktisere mindfulness i bedrifter vil være en investering som vil lønne seg gjennom reduserte kostnader knyttet til stress og sykdom, samt mer tilfredse og engasjerte ansatte. 

Omfattende forskning viser at mindfulness praksis lærer enkeltpersoner å regulere sin egen sinnstilstand, slik at de bedre kan håndtere stress og opprettholde fokus. Bedrifter som implementerer mindfulness kan forvente følgende resultater: 

· Reduserte kostnader knyttet til sykefravær og turnover.

· Økt konsentrasjon, hukommelse og evne til å lære nye ferdigheter.

· Økt produktivitet.

· Høyere jobbtilfredshet.

· Bedre arbeidsmiljø.

YOGA PÅ 

ARBEIDSPLASSEN

En fornøyd ansatt er en effektiv ansatt. Bedriftsyoga er en innovativ løsning for å øke både effektivitet og trivsel. Ved å tilby velvære direkte på arbeidsplassen, styrker man det individuelle mennesket både mentalt og fysisk. Det er derfor en viktig investering i bedriftens ansatte. Bedriftsyoga gjør også bedriften til et mer fremtidsrettet og attraktivt sted å jobbe. 

I bedriftsyoga ønsker vi å tilpasse yoga-timene til arbeidsdagens rytme og flyt. Vi tilbyr yoga-timer på mellom 30 og 90 minutter som er designet for å passe alle nivåer av fysisk form, og kan også skreddersy timer som passer den enkelte bedrift. Det er ikke nødvendig med erfaring innen yoga da vi tilbyr ulik typer yoga-timer. Fra rolig og avslappende til mer fysisk krevende timer. Dere gir oss beskjed på forhånd om hvilken type yoga som ønskes og vi kommer gjerne med forslag. Forskning viser også at yoga og mindfulness på arbeidsplassen kan gi følgende resultater: 

· Reduserte kostnader knyttet til sykefravær og turnover.

· Økt konsentrasjon, hukommelse og evne til å lære nye ferdigheter.

· Økt produktivitet.

· Høyere jobbtilfredshet.

· Bedre arbeidsmiljø.

Bedriftsyoga
bottom of page