top of page
Change balance logo

OM OSS

Change Balance er opptatt av å optimalisere aspektene i menneskets liv som påvirker helse og velvære, samt bidra til å eliminere faktorer som potensielt hindrer personlig utvikling / healing prosess.  

Vi har en holistisk tilnærming og ser på  individet og situasjonen i et helhetlig perspektiv. Ved hjelp av coaching og veiledning, motiverer og inspirerer vi deg til å ta gode og bevisste valg slik at du kan danne det beste grunnlaget for å skape balanse i eget liv.

Mindfulness
Change balance

HELSE

Helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler om en helhetlig tilstand av fysisk, psykisk, åndelig og sosialt velvære. Menneskets velvære og helse er et komplekst resultat av samspillet mellom genetikk, miljø og livsstil som til sammen danner grunnlaget for langsiktig helse og eventuelle kroniske sykdommer. For å forebygge sykdom og skape optimal helse, er det avgjørende med god balanse mellom indre og ytre faktorer som riktig ernæring, trening, god søvnkvalitet, stressmestring, gode sosiale relasjoner og meningsfylt arbeid.

VÅR VISJON

Vår visjon er å kunne hjelpe flest mulig mennesker med å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv og helse. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt valg av livsstil, tanker og følelser, slik at det blir mulig å skape en langsiktig, bærekraftig og solid fysisk og psykisk helse. Målet er at du skal kunne overvinne helseutfordringer, gjenopprette energi, vitalitet og livsgnist, samt styrke motstandskraften din. 

MØT TEAMET VÅRT

Guri

Utdannet sykepleier, hata/yin yoga og minfulnessinstruktør.

Min reise startet hjemme i min egen stue. I 2018 gjennomgikk jeg en vanskelig tid der jeg ble utbrent og ikke mestret hverdagslivet. Jeg opplevde at yoga og meditasjon ga meg et nytt liv. Det ble det sådd et frø, som siden den tid har fått spire. Jeg opplevde hvor virkningsfullt det var for meg å bruke pust og meditasjon for å lytte til meg selv, kroppen min, intuisjonen og

dempe indre uro. Jeg ønsket å bruke mine erfaringer til å hjelpe andre og siden utdannet meg som yoga og mindfulnessinstuktør.

GURI

Henriette

Utdannet ergoterapeut og har lang erfaring innenfor psykisk helse. Jeg er også sertifisert Coach og mental trener.  Etter mange år med kronisk stress og et konstant jag etter å leve opp til de skyhøye kravene jeg hadde satt til meg selv, opplevde jeg å møte veggen med et smell. Jeg innså at jeg måtte senke kravene til meg selv og ta tak.

 

Jeg satte meg inn i hvordan mindfulness og pusten gjorde at jeg kunne lære meg å senke stressnivået i kroppen og være til stede i øyeblikket. Jeg ble nysgjerrig på hvordan vi kan ta kontroll over vårt eget tankesett og trene oss opp til å få mer kontroll og balanse i eget liv. Etter å ha bygd opp min kompetanse og erfart hvordan disse verktøyene kan bidra til å bedre helse og livskvalitet, ønsker jeg å bruke min kunnskap til å hjelpe andre som ønsker en positiv endring i eget liv. 

HENRIETTE

Change balance
bottom of page